Upute za fizičke osobe

Što trebate ponijeti sa sobom u svoj Mercedes-Benz prodajno-servisni centar kad naručujete i preuzimate ključeve vozila i dijelove sustava za zaključavanje ako ste Fizička osoba

 

Ako ste vlasnik vozila:

 • Original prometne dozvole ili dokumente o vlasništvu vozila
 • Original osobne iskaznice ili putovnice

 

Kao ovlašteni predstavnik vlasnika koji je fizička osoba:

 • Original prometne dozvole ili dokumente o vlasništvu vozila
 • Original osobne iskaznice ili putovnice
 • Originalnu punomoć fizičke osobe koja se odnosi na vozilo izdanu ovlaštenoj osobi
 • Kopiju osobne iskaznice ili putovnice ovlaštenog potpisnika (opunomoćitelj) – za pravne osobe, osobe ovlaštene za zastupanje na temelju zakona

 

Ako ste u posjedu vozila, ali niste izričito navedeni ni u dokumentu o vlasništvu ni u prometnoj dozvoli:

 • Original prometne dozvole ili dokumente o vlasništvu vozila
 • Originalni primjerak kupoprodajnog ugovora
 • Originalnu punomoć fizičke osobe koja se odnosi na vozilo izdanu ovlaštenoj osobi

 

Kao ovlašteni predstavnik vlasnika koji je fizička osoba, ako je opunomoćitelj vlasnik vozila, ali to nije izričito navedeno ni u dokumentu o vlasništvu ni u prometnoj dozvoli:

 • Original prometne dozvole ili dokumente o vlasništvu vozila
 • Original osobne iskaznice ili putovnice
 • Originalni primjerak kupoprodajnog ugovora
 • Originalnu punomoć fizičke osobe koja se odnosi na vozilo izdanu ovlaštenoj osobi
 • Kopiju osobne iskaznice ili putovnice ovlaštenog potpisnika (opunomoćitelj) – za pravne osobe, osobe ovlaštene za zastupanje na temelju zakona